Nautiske publikationer

Nautiske publikationer er et nødvendigt supplement til søkortene. Under sejladsplanlægningen er nautiske publikationer uundværlige, idet navigatøren her finder oplysninger, som ikke er tilgængelige i søkortene. Nautiske publikationer er, på lige fod med søkort, påkrævede at have om bord, hvis et skib skal erklæres sødygtigt. 

Geodatastyrelsen udgiver en række nautiske publikationer, som kan købes på tryk eller hentes elektronisk.

Hvis du ønsker og læse nærmere om de enkelte publikationer, så klik her