Ejerlejligheder

Den 25. februar 2019 overtog Geodatastyrelsen registreringen af ejerlejligheder fra Tinglysningsretten.

Registrering af en ejendoms opdeling i ejerlejligheder skal fremover ske i Matriklen. Det betyder, at anmodning om registrering af en ejendoms opdeling i ejerlejligheder, videreopdeling af ejerlejligheder og ændring af ejerlejligheder skal sendes til Geodatastyrelsen.

Det er dog stadigvæk Tinglysningsretten, der tager stilling til, om tinglyste rettigheder hindrer en påtænkt oprettelse eller ændring af en ejerlejlighed.

Unikt BFE-nummer
Ejerlejlighedernes arealer, fordelingstal og identifikationsnummer (BFE-nummer) registreres i Matriklen, hvilket danner grundlaget for oprettelse og ajourføring af ejerlejlighedens blad i tingbogen. Ejerlejlighederne tildeles et unikt BFE-nummer, der bliver anvendt på tværs af registrene, bl.a. Matriklen, tingbogen og Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Matriklens Udvidelse
Implementeringen af ejerlejligheder i Matriklen er en del af projektet Matriklens Udvidelse, som du kan læse mere om i projektets februar nyhedsbrev her.

I hjemmesidens arkiv kan du læse tidligere udsendte nyhedsbreve og anden information
Bekendtgørelse om registrering af ejerlejligheder og notering af bygning på fremmed grund i Matriklen findes her.