Prisliste for søkort og relaterede produkter

Priser gældende for 2024

Geodatastyrelsens ophavsret på søkortområde

I Danmark har Geodatastyrelsen eneretten til at fremstille søkort af farvandene omkring Danmark og Grønland, jf. § 5, stk. 2 i lov om stedbestemt information. Dette indebærer, at Geodatastyrelsen har ophavsretten til søkort, hvilket er blevet stadfæstet i Højesterets dom afsagt den 6. februar 2014.

Geodatastyrelsens eneret indebærer eneretten til at fremstille eksemplarer af søkort. Derudover indebærer eneretten retten til at gøre søkort tilgængelig for almenheden ved spredning, visning og offentlig fremførelse, jf. §2 i ophavsretsloven.

Ovenstående rettigheder betyder, at Geodatastyrelsen skal give tilladelse, inden et eksemplar af et søkort udbydes til salg, udlejes, udlånes eller på anden måde spredes til almenheden.

Ønsker du at anvende et af Geodatastyrelsens søkort, kan vi kontaktes på soe_policy@gst.dk.

 

Køb af søkort m.v.

For køb af officielle elektroniske søkort (ENC) til brug for navigation i ECDIS-systemer, gør vi opmærksom på, at dette skal købes gennem IC-ENC's forhandlernetværk, kaldet VAR. Du kan til enhver tid læse, hvem de aktuelle Value Added Resellers (VAR) er på IC-ENC's hjemmeside..

For køb af nautiske publikationer og fysiske papirsøkort henviser vi til vores distributør, Stibo Complete. Du kan købe nautiske publikation og de fysiske papirsøkort på KøbSøkort.

For liste over øvrige produkter og priser, se vores prisliste.