Whistleblowerordning

Du kan som ansat i Geodatastyrelsen, som samarbejdspartner til Geodatastyrelsen og som ansat hos en samarbejdspartner sende oplysninger om kritisable forhold ind til Geodatastyrelsens whistleblowerordning.

Du kan f.eks. sende oplysninger ind om strafbare forhold, grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, forvaltningsretlige principper eller væsentlige interne retningslinjer i Geodatastyrelsen, grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen som eksempelvis grov chikane, herunder af seksuel karakter, og bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Du kan sende oplysninger ind til whistleblowerordningen uden at oplyse din identitet. Du kan bl.a. bruge den digitale løsning via linket til portalen nedenfor. Hvis du vil være anonym, skal du være opmærksom på, at du ikke oplyser dit navn eller andet personhenførbart som f.eks. adresse eller telefonnummer – heller ikke i eventuelle vedhæftede dokumenter.

Hvis du ønsker at bevare din anonymitet, skal du desuden være opmærksom på, at du ikke ved upload af filer, herunder dokumenter, film, fotos m.v. utilsigtet kommer til at afgive oplysninger om din identitet.

Hvis du sender oplysninger ind til whistleblowerordningen fra en computer, der er på Geodatastyrelsens netværk, eller via linket til ordningen på Geodatastyrelsens hjemmeside, vil dette evt. blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på Geodatastyrelsens netværk. Dette kan undgås ved at taste web-adressen (https://wb.kefm.dk) i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet Geodatastyrelsens netværk.

Din henvendelse behandles af juristerne i kontoret Ressourcer og IT. Når du sender oplysninger ind, ser vi på dem hurtigst muligt inden for almindelig kontortid.

Vi kan have behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Hvis du har sendt oplysninger ind uden at oplyse din identitet eller dine kontaktoplysninger, kan vi kun kommunikere med dig via den digitale løsning. Derfor er det vigtigt, at du følger med i sagen ved løbende at logge dig ind og svare på evt. spørgsmål fra os.

Kontaktoplysninger
Geodatastyrelsen, Ressourcer og IT – Jura
Lindholm Brygge 31
9400 Nørresundby.

Du kan finde Geodatastyrelsens whistleblowerportal her.