Indberetning - Erhverv

Når en aktivitet medfører, at officielle søkort, havneplaner eller beskrivelser i nautiske publikationer, der udgives af Geodatastyrelsen, må opdateres, skal den ansvarlige indsende oplysninger og tegningsmateriale til Geodatastyrelsen som udgangspunkt senest 3 uger efter, at en aktivitet er færdig. Tidsfristen kan afviges efter aftale med Geodatastyrelsen.

Det er vigtigt, at såvel datum som projektion i tilsendte filer er oplyst som følger:
Datum: WGS-84, alternativt ETRS89 eller GR96
Projektion: Geografiske koordinater, alternativt UTM (angiv om det er zone 31, 32, 33 eller 19 - 27)
Fil type: SHP, DXF, XYZ.

Indberetning bedes sendt til Geodatastyrelsen på soe@gst.dk
Hvis filerne er for store til at sende i en mail. Kontakt soe@gst.dk for aftale om, hvordan filer kan afleveres.

Indberetning - Privat

Oplysning om fejl og mangler i søkort, nautiske publikationer samt på hjemmesiden bedes sendt til Geodatastyrelsen på soe@gst.dk