Landinspektører fandt heldigvis mange fejl i Geodatastyrelsens nye system

04-05-2021

En netop afviklet testfest skal hjælpe Geodatastyrelsen med at udvikle et driftssikkert og moderne system til udarbejdelse af matrikulære sager.

55 ansatte på landets landinspektørkontorer havde takket ja til Geodatastyrelsens invitation til testfesten, hvor festdeltagerne skulle hjælpe med at finde fejl og mangler i det nye system.  Der var præmier til dem, der fandt flest fejl.

- Når festdeltagerne har fundet så mange fejl som muligt, går vi tilbage og retter systemet. Vi håber det kan føre til et mere driftssikkert og brugervenligt system allerede fra starten, siger projektleder Klaus Kjær Hansen.

- Vi er meget glade for den store interesse for at deltage i testfesten, der også viser det gode og tætte samarbejde vi har med landinspektørbranchen, tilføjer kontorchef Jess Svendsen.

- Testfesten har også vist os vejen til en bedre inddragelse af brugerne. Den virtuelle mødeform, som testfesten har haft, har vist sig at være en langt bedre vej til bred brugerinddragelse. De erfaringer vil vi helt sikkert tage med videre til fremtidige systemtest - også på den anden side af coronasituationen, slutter han.

Nina Artis-Carlsen, som arbejder i Geopartners afdeling Herning-Ikast, var begejstret for muligheden for at kunne deltage i test af systemet.

- Vi har dagligt udfordringer med MIA og vi er glade for, at Geodatastyrelsen nu udvikler et system, som giver mulighed for at udarbejde de matrikulære sager i ERPO. Derfor meldte jeg og mine kolleger os straks til, da vi blev inviteret til testfesten. Det har været sjovt at være med, og det forhold at vi kunne være med på distancen, og spare transporttiden, betød at flere af os kunne deltage. Vi fandt ni fejl, som jeg håber, bliver rettet – og så er det spændende at se om det rækker til en præmie. Men uanset om vi vinder eller ej, så er vi sikre på, at vi får et godt system.

En tretrinsraket
Siden slutningen af 1990´erne har landinspektørerne udarbejdet matrikulære sager i det Matrikulære Informations- og Ajourføringssystem MIA. Mange af systemets grundkomponenter supporteres ikke længere, og det er vurderet at der er risiko for systemnedbrud. Geodatastyrelsen har derfor, i samarbejde med systemleverandøren, IBM besluttet at udvikle funktionaliteter til udarbejdelse af matrikulære sager i den kun få år gamle EjendomsRegistreringsPortal ERPO, som landinspektøren anvender til indberetning af matrikulære sager til Geodatastyrelsen.

Funktionaliteterne i MIA udvikles og overføres til ERPO i tre faser.

Første fase, som blev testet i dag, giver mulighed for at oprette en sag, tilknytte jordstykker og ejeroplysninger, gennemføre registerændringer som for eksempel landbrugsnoteringer eller nyberegninger, og for at danne en skematisk redegørelse.

I anden fase, der forventes idriftsat marts 2022, muliggøres yderligere forandringstyper, som ikke kræver CAD-arbejde, og desuden tilføjes mulighed for at danne ændringskort. I tredje fase, der forventes i driftsat september 2022, vil import og eksport til CAD og de resterende forandringstyper være tilgængelige i ERPO.

Før idriftsættelse af fase to og tre vil GST invitere til testfester som den i dag, og håbet er naturligvis, at der vil være tilsvarende interesse for de kommende testfester.

Du kan læse mere om projekt ”Sikring af MIA” her.